Samma fluga som föregående bild ( verklig storlek 0,5 mm )