Få se om de här tar en till höjder av fiske eller av grunder, här utrustad med stabilisatorer .