2015-09-26 Jari Halkonen med gädda tagen Singöfjärden