Flugan är ifrån 1938 och kostade då 80 öre, dags verkare tjänade 5 kr om dan.
om mina uppgifter stämmer.
De här gamla flugorna har sålts i en lanthandel Sörfjärden/Hälsingland så fisket har nog bedrivits i Gnarpsån , de finns Harr och Öring i ån som rinner ut i Sörfjärden.