2016-02-21 Här fick Esa från Västerås en högryggad modell på fluga, Fiske guiden Lars G som håller Fisken