2014-08 Fotograferat från Svartklubbens lotsstation