2016-08-02 De sägs att där regnbågen slutar finns en kista med guld
vilken osis ja som inte har en båt att till gå...