2021-06-10 Var ut och provade ekolodet , Väddöviken norr om Tomta.

2020-08-08 Ja själv är ute i min nya fiskekajak.

Norra Singö